Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2012

LillaMy
Któregoś wczesnego ranka w Dolinie Muminków Włóczykij obudził się w swoim namiocie i poczuł, że nadeszła jesień i czas ruszać w drogę. Taki wymarsz zawsze jest nagły. W jednej chwili wszystko się zmienia, temu, kto odchodzi, zależy na każdej minucie, szybko wyciąga namiotowe śledzie i gasi żar, zanim ktokolwiek przyjdzie przeszkadzać i wypytywać, i zaczyna biec, w biegu zarzucając plecak, i wreszcie jest już w drodze, raptem spokojny niczym wędrujące drzewo, na którym nie rusza się ani jeden liść. Tam gdzie stał namiot, świeci pusty prostokąt trawy. Później, kiedy zrobi się dzień, zbudzą się przyjaciele i powiedzą: „Odszedł, widać jesień się zbliża."
— Tove Jansson, Dolina Muminków w listopadzie
Reposted fromfelicka felicka viakropki kropki
LillaMy
2720 40df
Reposted fromkropki kropki viamezzanine mezzanine
1263 2c2b
Reposted fromfreakish freakish viamezzanine mezzanine

August 27 2012

LillaMy
1758 797e

August 01 2012

LillaMy
7933 4e9d
LillaMy
1602 a0d8

June 30 2012

LillaMy
LillaMy

June 25 2012

LillaMy
LillaMy
LillaMy
LillaMy
LillaMy
LillaMy
9996 7bf8
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viamezzanine mezzanine

June 12 2012

LillaMy
4820 b747

May 13 2012

LillaMy
LillaMy
0346 cccd 500
Reposted fromosiaka osiaka viamariet mariet
LillaMy
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie viamariet mariet

May 12 2012

LillaMy
LillaMy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl